Heim Epost Sidekart
logo_vapenskjold934.png

ADRESSE

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Tlf. 70 05 88 48

mobil:  91725639
Epost

Vellukka tv-aksjon

Om lag hundre kliss blaute men engasjerte bøsseberarar samla i alt inn 395 024 kroner til Kirkens bymisjon søndag!

Å medverke til eit varmare samfunn var målet for årets tv-aksjon til Kirkens bymisjon. Dette målet delte mange voldingar, for det vart meldt om stor givarglede i dei mange heimane som fekk besøk av bøsseberarane. Det var svært mange som hadde med heile familien på denne årets viktigaste søndagstur, dugnadstanken vert dermed tidleg sådd i komande generasjon. Mange går med bøsse år etter år for tv-aksjonen.

Stor takk til alle bøsseberarar, store og små, til alle som har gitt til aksjonen, og til dei to kjekke bankfunksjonærane som brukte søndagskvelden på å telje pengar for tv-aksjonen. Sparebank1, med sine frivillige dugnadsarbeidarar har gjennom alle år opna dørene og teke svært godt imot oss!

tva2018_hovedlogo_rgb.jpg

Klart for tv-aksjonen Kirkens bymisjon!

I innspurten for årets tv-aksjon er det no nesten dekka med bøsseberarar, og bøssene er i ferd med å verte leverte ut frå frivilligsentralen i kjellaren på rådhuset.

Søndag kl 16 startar årets store dugnad.  Ta vel i mot bøsseberarane, og hugs å ta ut pengar på førehand. For born som går i lag med dei vaksne er det ekstra kjekt å følge med når bøssa vert opna i banken, og sjå kor mykje pengar dei har vore med og samla inn.  

I år skal tv-aksjonen bidra til å gjere Noreg varmare, ikkje i temperaturmessig forståing, men mellommenneskeleg. Kirkens bymisjon skal huse, mette og inkludere fleire og bidra til at færre vert ståande utfor felleskapen. Gi så det monnar!

Er du ein Habil sjåfør?

44169199_911519902569578_5352151625936928768_n.jpg

Er du ein habil sjåfør, og kan tenkje deg å bidra til at andre kan bli det?  Volda har no ein fin Toyota Hybrid til disposisjon for frivillig øvingskøyring. Det er Møre og Romsdal Røde kors som eig bilen, som er stadig meir i bruk!

Røde Kors har, i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, nyleg starta eit prosjekt der frivillige bistår med mengdetrening for køyreskuleelevar som ikkje har nokon i familie eller nettverk elles som kan hjelpe til med dette.

Noko av bakgrunnen for dette engasjementet er målsetjingar i Nasjonal trafikktryggingsplan, der ein ynskjer å setje inn tiltak for gjere flyktningar til tryggare sjåførar, då denne gruppa er overrepresenterte i ulukkesstatistikken.

Møre og Romsdal Røde kors har, gjennom tilskot frå Gjensidigestiftelsen, kjøpt fire bilar som skal nyttast til dette føremålet. Volda Røde kors er eit av lokallaga som, i samarbeid med Frivilligsentralen og Volda læringssenter, får høve til å vere med på tiltaket.

Er du interessert:

http://habil.rodekors.no/deltager

Mange bles liv i Kaffistova!

44512392_282398772385020_2178798538022977536_n.jpg

Etter at frivilligkoordinator og frivilligsentralen i fjor gikk ut og oppmoda kulturlaga i kommunen om å innimellom legge øvings- eller aktivitetskveldar til kaffistova, har det vore mykje liv der.

I går var Veterankorpset i kaffistova og skapte liv og glede for dei korpsglade. For ei veke sidan var Toradarane og dansarar frå Volda frilynde der. Og det var stor stemning, også mange fekk svinge seg på dansegolvet.  Om det er ei stund sidan sist, var det inga sak med dei støe dansarane frå Volda frilynde. 

Begge gongane var det fullt i salen. Dette syner at tiltaket vert godt motteke, og kven veit- kanskje vert det dans ein torsdag før jul!

untitled_2.png

Frivilligmelding for Volda

frivilligevolda2012.pdf

Lag og organisasjonar

i Volda

lagsoversikt_volda.xlsx

Grasrotandelen

Her kan du velge kven som skal få din andel

OM OSS

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet.  Gjennom å  initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald

Frivilligsentralen i Volda er ein av 390 statleg støtta frivilligsentralar i Noreg

Frivilligsentralen i Volda er organisert som ei eining under sektor kultur og service i Volda kommune og held til i underetasjen i Volda rådhus.

Tilsett:
Dagleg leiar:
Astrid Gjersdal

Design og CMS: FolkeWeb