Heim Epost Sidekart
logo_vapenskjold934.png

ADRESSE

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Tlf. 70 05 88 48

mobil:  91725639
Epost

Vil laget delta med stand på frivilligdagen 5. desember? Kontakt frivilligsentralen!

FESTiVOLDA 2007

2007 var første året det vart arrangert FESTiVOLDA.  Det heile arta seg som eit kjempestunt, planlagt på ekstremt kort tid, og gjennomført på hogg og belegg. Men, trass i ein del "rundar" i ettertid; Volda har sjeldan sett eit større spekter av kulturmangfald, aktivitet og spenst!

10 år med frivilligsentralen

 Frivilligsentralen markerte 10-års jubileet med festmiddag på Antonette i Ørsta.  Innbodne gjestar var gamle og nye styremedlemer til god mat og mimring.  Kjekt var det!

 

 

untitled_2.png

Frivilligmelding for Volda

frivilligevolda2012.pdf

Lag og organisasjonar

i Volda

lagsoversikt_volda.xlsx

Grasrotandelen

Her kan du velge kven som skal få din andel

OM OSS

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet.  Gjennom å  initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald

Frivilligsentralen i Volda er ein av 390 statleg støtta frivilligsentralar i Noreg

Frivilligsentralen i Volda er organisert som ei eining under sektor kultur og service i Volda kommune og held til i underetasjen i Volda rådhus.

Tilsett:
Dagleg leiar:
Astrid Gjersdal

Design og CMS: FolkeWeb