Heim Epost Sidekart
logo_vapenskjold934.png

ADRESSE

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Tlf. 70 05 88 48

mobil:  91725639
Epost

Røde Kors arrangerer julefest i romjula

Barnefamiliar i Volda er hjarteleg velkomne på Røde kors-huset 28. desember kl. 15.00. Det er Røde Kors i Volda som er vertskap, og som på denne måten inviterar til eit fellesskap i romjula.

Påmeldingsfristen er kl. 14 vesle julaftan, 23. desember til Astrid Velsvik

Ledig lokale?

Gunnvor Bakke
Gunnvor Bakke

Gunnvor ønskjer å starte formidling av brukte kle og utstyr til dei som ikkje har overflod, og treng eit lokale. Er det nokon som har, og kan tenkje seg å låne det ut til eit godt føremål, så gi eit vink til frivilligsentralen.

Ho er ikkje i tvil om behovet for eit slikt tiltak, Gunnvor, og ønskjer ikkje å gå nokon i næringa med dette. Tiltaket er først og fremst tenkt for familiar med små born og born i oppvekst, der krav og forventningar både frå skule og omgivnadar elles overgår dei økonomiske evnene i ein etableringsfase, gjerne i eit nytt land.

Med tanke på opphoping av fotballsko, leggbeskyttarar og anna utstyr i boder og skap, vil dette tiltaket også kome andre til gode.

Det er ikkje noko stort lokale som vert etterspurt, men det er viktig at det er sentralt, då hovudmålgruppa gjerne ikkje disponerar bil.

Julemat og hyggeprat

Ragnhild, Aminah, Mimo og Maryam
Ragnhild, Aminah, Mimo og Maryam

13 desember arrangerte frivilligsentralen første "Mat og prat"i Volda. Det vart i alt 20 deltakarar frå i alt 6 forskjellige land som lagde norsk tradisjonell julemat.

Idèen om Mat og prat er henta frå Herøy Frivilligsentral, som har drive dette i fleire år. Frivilligsentralen i Volda søkte Imdi, og fekk Kr 20 000 til tiltaket.  Skulekjøkkenet på Volda Ungdomsskule er base, og programmet er enkelt og greit: lage mat i lag, lære av kvarandre, og dele måltidet. Medan vi tilbereder maten hyggar vi oss med prat og lærer kvarandre å kjenne. Det er sosialt, triveleg og lærerikt. Til januar-treffet vert det somalisk forrett, kurdisk hovudrett og kongolesisk dessert. Vi gler oss!

Tradisjon og mangfald på frivilligdagen

030.JPG

Nabo-frivilligsentralane i Volda og Ørsta samarbeidde om å markere frivilligdagen med flott fest på Ørsta Kulturhus i går. Om lag 90 møtte fram.

Dagen vart innstifta av FN for 20 år sidan for å løfte fram og hylle det frivillige arbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det var frivilligsentralane i Ørsta og  Volda som tok inititativet til denne markeringa, og den frivillige innstatsen var stor både  før, etter og undervegs i arrangementet.

Dei to arrangørane, Rebecca Riise Bjerknes og Astrid Gjersdal, høvesvis frå  frivilligsentralane i Ørsta og i Volda ønska forsamlinga vel møtt med ei innleiing om frivilligdagen samt eit lite historisk perspektiv på verdien av det frivillige arbeidet.

ID-koret v. dirigent Nina Veveld Telseth, baud på Afrikanske rytmar, og fekk med seg heile salen i kanon-song med hylling av sydlege frukter.  Dei avrunda med ei flott fleirspråkleg framføring av ”We are the world”. Retteleg lovande førsteopptreden var det, og mange kan glede seg over meir frå ID-koret framover.  Dette koret, som har songarar frå mange nasjonalitetar,  tek med glede i mot fleire songglade deltakarar!

Så var det filmframsyning. Dokumentarfilmen ”Vi som strikka landet” av Malin Kjelstadli Korsnes, som hadde premiere  for eit år sidan, tek opp det viktige sosiale arbeidet som dei mange kvinneforeningane i bygder og byar landet rundt har drive i over hundre år.  Det tradisjonelle foreiningsarbeidet med basaren, med handstrikka og broderte gevinstar som årets høgdepunkt, står sentralt i denne underhaldande filmen.  Ei av desse er Straumgjerde Sanitetsforeining i Sykkylven, og ein av hovudrolleinnehavarane, Jessy Lade, var invitert til Ørsta for høvet og var med oss på festen.  Etter filmframsyninga fekk Jessy ordet frå scena, og ho var klar i si tilråding både til dei unge og til dei tilflytte: meld dykk inn i ei sanitetsforeining og bidra i det viktige samfunnsarbeidet. Det gjer godt å gjere noko for lokalsamfunnet og for andre!

Det imponerande matbordet var så klart. Og her var både tradisjon og mangfald, med rettar frå Somalia, Kongo, Nepal, Litauen, Polen, Kongo og Noreg.  Her var det blotta for fast food, førebuinga var i gong lang tid i førevegen. Maten smaka fantastisk, og det var rikeleg til alle.

Sju utstillarar frå lokale frivillige lag stilte med stands.  Eit viktig mål med markeringa av frivilligdagen er å inspirere til at fleire, etablerte som nytilflytte vil ønskje å delta i frivillig lagsarbeid, noko som vonaleg vil syne seg i medlemslistene etter kvart.

"Dei har vore der de er no"

007.JPG

påminner Åse Leikanger unge VTI-spelarar som overrekker blomar og heider til Volda sine nye heltar Hødd-spelarane Ørjan Nyland, Sivert Heltne og trenar Lars Arne Nilsen.

Også Volda kommune v. ordføraren ga velfortent heider til  gullgutane ved eit arrangement på rådhuset tysdag ettermiddag.

Mat og prat, ny møteplass i Volda

To av dei frivillige som går i gang med Mat og prat i Volda, Ragnhild Ørstavik og Gunnvor Bakke
To av dei frivillige som går i gang med Mat og prat i Volda, Ragnhild Ørstavik og Gunnvor Bakke

På luciadagen, 13. desember, vert første "Mat og prat"-treff i Volda. Gruppa som skal lage mat i lag har bakgrunn i ulike matkulturar, og det dei har til felles er at dei er matinteresserte. Første treff vil vi lage norsk julemat og lussekattar, og det er Ragnhild som vert kjøkkensjef. Vi vil så bestemme kva som vert neste meny. Spennande..

Etter kvart vil dette verte fusion, ein miks av rettar frå ulike matradisjonar, men som utmerka kan fungere i lag. Her skal det eksperimenterast med norske råvarer på nye måtar, og kanskje kan det òg kome idear til korleis vi kan friske opp norsk tradisjonsmat? På matfronten er det meste mogeleg når kreativiteten får sleppe laus. Det får han i mat og prat! Treffa vert på skulekjøkkenet på Volda Ungdomsskule. Har du lyst til å vere med? Ta kontakt med Frivilligsentralen.

Frivilligdagen tek form

Rebecca Riise Bjerknes frå Ørsta Frivilligsentral planlegg internasjonal buffet i lag med Internasjonal kvinnegruppe
Rebecca Riise Bjerknes frå Ørsta Frivilligsentral planlegg internasjonal buffet i lag med Internasjonal kvinnegruppe

Nokre av dei som vil bidra til den Internasjonale buffeten kjem frå Internasjonal kvinnegruppe i Ørsta. Andre frivillige som kan tenkje seg å bidra?

Både sveler og injeera, vaflar og vårrullar er velkome til buffeten. Vi ønskjer velkomen til ein inkluderande frivilligdag med søkelys på tradisjon og mangfald. Vi har både sal og kjøkken på kulturhuset denne dagen, så mat kan faktisk lagast der, om det er mest praktisk. Rebecca og Astrid er der frå kl. 16.00, 5. desember altså.

 

5. desember

Den Internasjonale frivilligdagen vart stifta av FN i 1985. FN sitt overordna  mål for frivilligåret er å synleggjere, anerkjenne og betre vilkåra for det frivillige arbeidet. Frivilligsentralane i Volda og Ørsta ønskjer i år å markere denne dagen med å invitere til eit arrangement på Ørsta kulturhus, i tråd med desse målsetjingane.

Ordførarstafett for Amnesty

Varaordførar Eivind Nevdal Bolstad klar for sykkeltur fredag morgon
Varaordførar Eivind Nevdal Bolstad klar for sykkeltur fredag morgon

I Volda var det varaordføraren som tok stafettetappen i dag, og veksla med Ørsta-ordføraren. Flott innsats for TV-aksjonen og Amnesty!

TV-aksjonen nærmar seg med stormsteg, søndag brakar det laust! I dag har ordførarane i Møre og Romsdal sykla for Amnesty, og vona er at innsatsen gir stor merksemd om TV-aksjonen.

Stå opp mot urett!

Varaordførar Eivind Nevdal Bolstad er leiar for kommunekomiteen
Varaordførar Eivind Nevdal Bolstad er leiar for kommunekomiteen

TV-aksjonen går i år til Amnesty, og midlane skal gå til å styrke arbeidet for menneskerettar verda over. Amnesty sitt grunnsyn er at dersom rettane til eit menneske vert krenka, krenkar ein rettane til heile menneskeheita. I ei av tre saker oppnår Amnesty resultat. Dette gir mange menneske håp!

Søndag 21. oktober kan du bidra.  Det er igjen tid for årets viktigaste søndagstur! Alt frå onsdag kan bøsseberarar kome på frivilligsentralen og få rode og bøsse, slik at vi unngår køar innsamlingsdagen. Sjølve aksjonen startar søndag kl. 16.00. Meld deg som bøsseberar, ring 02025!

Stort engasjement for Amnesty

Årets TV-aksjon er over. Voldingane synte stort engasjement for Amnesty, kr. 225 000 kom inn i bøssene søndag. Her er eit lite biletgalleri frå TV-aksjonen 2012.

Howard og Inger på veg ut med bøssene, ikledd skikkeleg Amnesty-uniform
Howard og Inger på veg ut med bøssene, ikledd skikkeleg Amnesty-uniform
Tove Aurdal Hjellnes, leiar for Amnestygruppa i Volda
Tove Aurdal Hjellnes, leiar for Amnestygruppa i Volda
Hans Olav Myskja, leiar for Studentgruppa for Amnesty, leverer bøssa i banken, Astrid på frivilligsentralen kryssar av, og varaordførar Eivind Nevdal Bolstad takkar bøsseberarane for innsatsen. Bak: Teljekorpset frå Sparebank1 Volda Ørsta
Hans Olav Myskja, leiar for Studentgruppa for Amnesty, leverer bøssa i banken, Astrid på frivilligsentralen kryssar av, og varaordførar Eivind Nevdal Bolstad takkar bøsseberarane for innsatsen. Bak: Teljekorpset frå Sparebank1 Volda Ørsta
Reidun Eide, mangeårig Amnesty-aktivist, og Monim Suliman frå Darfur, no busett i Volda, i god drøs over kaffikoppen og vaflane. Monim har sjølv erfart kor viktig arbeidet til Amnesty er.
Reidun Eide, mangeårig Amnesty-aktivist, og Monim Suliman frå Darfur, no busett i Volda, i god drøs over kaffikoppen og vaflane. Monim har sjølv erfart kor viktig arbeidet til Amnesty er.

Fest og feiring i Kvivstunnelen!

546088_461011720605783_903878134_N.JPG

Om lag 80 frivillige frå Austefjord, Hjartåbygda, Bjørke og Hornindal serverte kake, kaffi, pølser og brus til fleire tusen tunnelvandarar søndag.  I tillegg var det stor aktivitet på dei mange standane.  Det er eit over hundre års etterlengta vegsamband som no er ein realitet.

Vegvesenet invivterte, i samarbeid med Volda og Hornindal kommunar til Open dag i Kvivsvegtunnelen ei lita veke før det vert opna for trafikk.  Frå Volda-sida vart fleire akkompagnerte av Volda hornmusikk i innmarsjen til den 6,5 km lange tunnelen, til kulturarrangementet som føregikk om lag halvveges inne, på fylkesgrensa mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Fylke.

Snunisja vart reine katedralen under Gudstenesta, der fire kor deltok.  Programmet heldt fram med informasjon om sikkerheit i tunnelen, før ordførarane i kommunane Ørsta, Volda, Stryn og Hornindal fekk presentere sine kulturinnslag.  Volda stilte med sine håpefulle nærast tunnelen, alle elevane ved Austerfjord skule, som spela "I Dovregubbens hall" ved hjelp av brøytestikker og elektrikarrør, før dei som seg hør og bør i ein tunnel slo til med "Grevling i taket" til stor applaus.

Dei mange frivillige frå fleire lag var godt førebudde. I alt var det planlagt servering til 4000, fordelt på begge kommune-sidene, og alle som ville fekk både kake og pølse. Mange institusjonsbuande eldre fekk servert tunnelkake etterpå, kakene som vart til overs vart fordelt på ein del av institusjonane.

Open dag i Kvivstunnelen søndag 16. september

Open dag i Kvivstunnelen søndag 16. september
(13.09.2012) Laurdag 22. september er det offisiell opning av E39 Kvivsvegen. Men allereie søndag 16. september inviterer Statens vegvesen og lokale aktørar til open dag og tunnelvandring i Kvivstunnelen.

Kl. 1100 startar vi med tunnelvandring i eige tempo frå Kalvatn og Lødemel. Det er om lag 3,3 kilometer til midten av tunnelen frå begge sider.
Utstilling/orientering ved blant andre entreprenørar, lokalt næringsliv og Volda brann og redning.
Program midt inne i tunnelen Kl. 1200 Gudstjeneste med fem kor og aktørar frå begge sider av tunnelen
Kl. 1245 Orientering om Kvivsvegen og bruk av tryggleiksutstyret i tunnelane ved prosjektleiar Oddbjørn Pladsen i Statens vegvesen
Kulturelle innslag frå Volda, Hornindal, Ørsta og Stryn kommunar
Ca kl. 1330 Kaffe, kaker, pølser og brus til alle frammøtte
Det vert parkering på begge sider av tunnelen, på Kalvatn og Lødemel. Der i frå vert det sett opp busstransport for eldre og andre som har behov for skyss.
Arrangementet går føre seg inne i tunnelen, så ta på deg varme klede/sko.
Vi ønsker alle vel møtt til open dag i Kvivstunnelen!

Somalisk nasjonaldagsfeiring på Øvretun

058_KLIPT.JPG

1. juli feirar Somalia nasjonaldagen sin. Slik 17. mai vert feira over alt der det er nordmenn, feirar somaliarar sin nasjonaldag utafor landet sine grenser. Her i Volda føregjekk festen på Øvretun, og kring 40 personar var samla til nydeleg mat, tale, fargerike drakter og dans.

Det vert sterkt når ein nasjonaldag vert feira så langt ifrå fedrelandet, og særleg tungt når ein har måtte flykta derifrå i fare for eige liv. Initiativtakar til 1. juli-markeringa 2012 var Bashir, og han har i lag med sine landsmenn og kvinner jobba iherdig for å få i stand denne flotte festen, som på førehand var annonsert gjennom Møre som ein open fest for alle som ville delta. 

Paulos, Bashir og Esaias reiser serveringstelt til Hellbillies-konserten
Paulos, Bashir og Esaias reiser serveringstelt til Hellbillies-konserten

Ingen festspel utan frivillige!

Frå festspelfrukosetn i Volda sentrum, Gunda Djupvik kokar syltetøy med Aster som assistent
Frå festspelfrukosetn i Volda sentrum, Gunda Djupvik kokar syltetøy med Aster som assistent

Dei nynorske festspela 2012 er til endes, fire flotte dagar med mange høgdepunkt og ein enorm frivillig innsats! For Aster, Bashir, Esaias og Paulos vart dette første møte med ein norsk festival.

Frivillige fotballgutar fiksa festpelfrukost

010_2_.jpg

Den årlege festspelfrukosten, eit mangeårig samarbeid mellom Ivar Aasentunet og sentrumsforeininga, vart i år eit utvida samarbeid.  Fire gutar frå fotball 16 dugnadsjobba for laget sitt inn honorar frå sentrumsforeininga i lag med primus motor, Åse Leikanger. Frå venstre: Per Ingebrigtsen, Simon Simonnes, Øystein Løken og Jonas Werenskjold.

123Neste
untitled_2.png

Frivilligmelding for Volda

frivilligevolda2012.pdf

Lag og organisasjonar

i Volda

lagsoversikt_volda.xlsx

Grasrotandelen

Her kan du velge kven som skal få din andel

OM OSS

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet.  Gjennom å  initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald

Frivilligsentralen i Volda er ein av 390 statleg støtta frivilligsentralar i Noreg

Frivilligsentralen i Volda er organisert som ei eining under sektor kultur og service i Volda kommune og held til i underetasjen i Volda rådhus.

Tilsett:
Dagleg leiar:
Astrid Gjersdal

Design og CMS: FolkeWeb