Heim Epost Sidekart
logo_vapenskjold934.png

ADRESSE

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Tlf. 70 05 88 48

mobil:  91725639
Epost

Frivilligmeldinga "Frivillige Volda" fram for kommunestyret

 

Les meldinga her!

frivilligevolda.pdf

Årsmøtet 2013

Den kommunale frivilligsentralen i Volda avheldt sitt første årsmøte i går, med kommunestyret som årsmøte. Saka gikk utan ein kommentar. Ingen kommentar kom heller i saka om frivilligmeldinga.  Denne vart teken til vitende.

Etter 16 års drift er det første gong det ikkje vert stilt eit einaste spørsmål ved årsmeldinga, eller det etter måten radikale framlegget om å legge ned styre og vedtekter og inngå i den kommunale organisasjonen. Vi vel å konkludre med at Volda kommunestyre gir full aksept til frivilligsentralen sitt arbeid.

Forhånd.12
untitled_2.png

Frivilligmelding for Volda

frivilligevolda2012.pdf

Lag og organisasjonar

i Volda

lagsoversikt_volda.xlsx

Grasrotandelen

Her kan du velge kven som skal få din andel

OM OSS

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet.  Gjennom å  initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald

Frivilligsentralen i Volda er ein av 390 statleg støtta frivilligsentralar i Noreg

Frivilligsentralen i Volda er organisert som ei eining under sektor kultur og service i Volda kommune og held til i underetasjen i Volda rådhus.

Tilsett:
Dagleg leiar:
Astrid Gjersdal

Design og CMS: FolkeWeb