Heim Epost Sidekart
logo_vapenskjold934.png

ADRESSE

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Tlf. 70 05 88 48

mobil:  91725639
Epost

Safia engasjerte!
Safia i Sjøborg med tromme og sang
Safia i Sjøborg med tromme og sang

Det er mange som i ettertid har kome til oss i frivilligsentralane og bede om å få Safia tilbake hit. Så viktig er den bodskapen ho formidlar at det å få ta den til seg kan utgjere ein forskjel for menneske som er i gang med ein lang og vanskeleg integreringsprosess.

Safia Abdi Haase snakka i over to timar til ei svært lydhør forsamling på Sjøborg i Ulsteinvik 24. februar. I salen var fleire som er i gang med den reisa som Safia fortalde om frå sitt eige liv. Med døtrene sine, som då var i skulealder, flykta ho i 1993 frå eit valdeleg tilvære i Somalia og kom til Noreg, der ho omsider vart busett i Harstad. "Æ e harstadværing! Vi har midnattssol, ser dokk ikkje det?" ler Safia og slår ut med armane, til den lattermilde forsamlinga.  I fordraget kjem dei lystige kommentarane i tett veksling med dei dystre historiene. Safia har sjølv vore offer for vald og overgrep i eit skremande omfang. Kulturelt akseptert, mykje av det. Kjønnslemlesting, tvangsgifte med valdeleg ektemann, samt overgrep som pris for å kome seg unna er tunge erfaringar som ho fortel om med ei imponerande ro, men vi skjønar at det kostar å konfrontere seg sjølv med all smerta.  Ein flokk unge somaliske og eritreiske jenter flokka seg rundt henne etter foredraget, der ho også hadde framført somaliske songar til tydeleg attkjenning.

Arbeid mot kjønnslemlesting er Safia si hovudsak, og ho rettar arbeidet både mot innvandrarmiljø i Noreg og i afrikanske land. Gjennom stiftinga Amathea arbeidar ho med helseprosjekt retta mot minoritetskvinner og jenter. Safia er ein av arkitektane bak lova mot kjønnslemlesting her i Noreg.

untitled_2.png

Frivilligmelding for Volda

frivilligevolda2012.pdf

Lag og organisasjonar

i Volda

lagsoversikt_volda.xlsx

Grasrotandelen

Her kan du velge kven som skal få din andel

OM OSS

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet.  Gjennom å  initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald

Frivilligsentralen i Volda er ein av 390 statleg støtta frivilligsentralar i Noreg

Frivilligsentralen i Volda er organisert som ei eining under sektor kultur og service i Volda kommune og held til i underetasjen i Volda rådhus.

Tilsett:
Dagleg leiar:
Astrid Gjersdal

Design og CMS: FolkeWeb