Heim Epost Sidekart
logo_vapenskjold934.png

ADRESSE

Volda Frivilligsentral
Stormyra 2
6100 Volda

Tlf. 70 05 88 48

mobil:  91725639
Epost

Årets viktigaste søndagstur nærmar seg; går du?

142746_thumb.jpg

Det er noe registrert vel 30 bøsseberarar i Volda sentrum. Vi treng 20 til!

Ved å melde deg som bøsseberar bidreg du aktivt til at Røde kors hjelper enda flere av dei mest sårbare menneska i verda, sivile offer for krig. Saman får me hjelpa heilt fram. www.blimed.no

Engasjert utviklingsverkstad for entreprenørskap

p2186999.jpg

Entreprenørskap som integreringsverktøy var tema for utviklingsverkstaden som Volda kommune inviterte til i dag i samband med satsinga på innovasjon i Volda kommune. Svært mange som kan spele ei nøkkelrolle i å legge til rette for at busette flyktningar skal kunne nytte sine ressursar for å skape eit godt liv i Volda var samla. Både felles opplevde utfordringar og konkrete tiltak kom på bordet i dette viktige møtet.

I tillegg til dei mange kommunale aktørane,- rådmannen si leiargruppe, tilsette ved Volda læringssenter og leiar i Volda næringsforum og Nav, møtte fleire frå fylket. Utdanningsavdelinga, Imdi Midt og ungt entreprenørskap var alle representert. Utgangspunktet for møtet var dei tre innovasjonsstudentane, Gunnar Andenes, lærar v. Volda læringssenter, Astrid Gjersdal, dagleg leiar v.frivilligsentralen og Martin Foldal, leiar v. Sunnmøre Kulturnæringshage, som har valt entreprenørskap som integreringsverktøy som sitt innovasjonsprosjekt. Verkstaden var leia av ordførar Jørgen Amdam. 

untitled_2.png

Frivilligmelding for Volda

frivilligevolda2012.pdf

Lag og organisasjonar

i Volda

lagsoversikt_volda.xlsx

Grasrotandelen

Her kan du velge kven som skal få din andel

OM OSS

Frivilligsentralane er aktive bidragsytarar i lokal-
miljøet.  Gjennom å  initiere og koordinere aktivitetar og tiltak er vi med og styrkjer nærmiljøutvikling og kulturelt mangfald

Frivilligsentralen i Volda er ein av 390 statleg støtta frivilligsentralar i Noreg

Frivilligsentralen i Volda er organisert som ei eining under sektor kultur og service i Volda kommune og held til i underetasjen i Volda rådhus.

Tilsett:
Dagleg leiar:
Astrid Gjersdal

Design og CMS: FolkeWeb